Yhdistykselle Suomen Kulttuurirahaston apuraha

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Pernajan Saariston Merenkävijöille 5000 euron apurahan ”Itä-Uudenmaan saaristokulttuurin ja -tapojen sekä saariston merkittävien kohteiden dokumentoimiseen”.

Hanke on tarkoituksena käynnistää vielä touko-kesäkuun aikana ja sille on haettu myös muuta rahoitusta.

Lisätietoja Suomen Kulttuurirahastosta ja sen apurahoista http://www.skr.fi/default.asp?docId=19090.