Toiminta-ajatuksia kaudelle 2018 ja hallitus

Ajatuksia toimintasuunnitelmasta vuodelle 2018

 • Katsastutoimintaa jatketaan, katsastuspäivät löytyvät sivulta Katsastusajankohdat ja ohjeet
 • Yhteislaskupäivä on la 5.5.2018 (ja mahdollisesti 19.5.2018.)
 • 5.5. laskupäivänä satamassa on mahdollisuus ruokailuun pientä korvausta vastaan. Lisätietoja lähempänä tilaisuutta.
 • Toimintasuunnitelma muutetaan kolmivuotiseksi.
 • Toimintaa kehitetään toiminta-aluettain ja kiinostuneet voivat ilmoittautua ryhvän vetäjälle:
  • Talous: Petri Makkonen
  • Veneilyturvallisuus: Juha Näri
  • Katsastukset: Oliver Steller
  • Satamatoiminta: Mikko Idlax
  • Viestintä, IT ja tapahtumat: Olli Kelorita
 • Seuran jäsenillä on käytössä oma Facebook-ryhmä. Suljettuun ryhmään voivat liittyä seuran jäsenet. Ryhmän tarkoituksena on lisätä seuran jäsenten keskinäistä kommunikointia keskustellen veneilystä ja siihen liittyvistä asioista.
 • Isnäsin satamasta vuokrattu kerhotila saatiin talkoilla kuntoon kaudella 2017 ja on jäsenten käytettävissä. Avain löytyy oven vierestä numerolukollisesta avainlokerosta.
 • Seuran jäsenille tehdään omaa Watsapp-ryhmää. Ryhmään liittymisestä tiedotetaan myöhemmin.
 • Vuosikokouksessa päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan, poislukien juniorijäsenmaksu joka poistuu. Tilalla on käytettävissä perhejäsenluokka
 • Syystapaaminen järjestetään purjehduskauden loppupuolella. Paikka ja ajankohtatarkentuu kesän kuluessa.
Loisto Äggskärin edustalla

Loisto Äggskärin edustalla

Talous

Seuramme toiminnan takaa jäseniltä saatavat liittymis- ja vuosittaiset jäsenmaksut. Tarkoituksena on, että maksuilla pystytään kattamaan toiminnan peruskulut.

Isommat investoinnit rahoitetaan erikseen. Investoinnista riippuu, kuinka sen rahoitus järjestetään. Esimerkiksi laituripaikkojen osalta on luonnollista, että rahoitus kerätään paikkojen käyttäjiltä. Toisaalta taas esimerkiksi koulutusveneen / -veneiden hankinta tai saaristotukikohdan hankinta/rakennus tehdään yhteisin varoin: tarkoituksena tietysti, että nämä ovat koko yhdistyksen henkilöiden käytössä. Seura voi hakea toimintaan ja erityisesti investointeihin julkista tukea (esim. EU:n maaseudun kehitysrahasto) – kunhan se ei ole ristiriidassa jäsenien oikeuksien kanssa.

Hallitus

Seuran hallitus kaudella 2018: Olli Kelorita (kommodori), Mikko Idlax (satamakapteeni), Oliver Steller (katsastus), Juha Näri ja Petri Makkonen

Lisätietoja: Olli Kelorita, 040 823 2854 tai psmkry@gmail.com